Tuesday, June 21, 2005

พุทธศาสนา ศาสนาประจำชาติไทย

ช่วงนี้มีข่าวพระภิกษุจำนวนมาก และ พุทธบริษัท ออกมาแสดงความเห็นหน้าสภา เรื่อง การกำหนดในรัฐธรรมนูญให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย
ผมเอง ในฐานะนักปฏิบัติระดับเริ่มต้นคนหนึ่ง ก็เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย และควรจะระบุไว้ เท่าที่ผ่านมา ผมเคยคิดในใจอยู่เสมอว่า มีกระบวนการลับๆที่พยายามสร้างกระแสบ่อนทำลายพระศาสนาอยู่ ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา
และจากการพูดคุยกับเพื่อนชาวพุทธบางคน ก็เห็นว่าคิดตรงกัน
นับตั้งแต่การที่ศาสนิกอื่น พยายามแทรกตัวเข้าไปในหน่วยราชการต่างๆ และพยายามแก้ไขอะไรต่างๆให้เอื้อต่อศาสนาอื่นมากจนเกินไป ที่เห็นได้ชัดก็อย่างแก้ไขหลักสูตรในโรงเรียน
ไม่ให้เรียนพุทธศาสนา แต่ไปตัดทอนเนื่อหาลงเหลือเพียงไม่มาก และยังนำเสนอเนื้อหาปนเปไปกับศาสนาอื่นๆ ทำนองว่า เพื่อความเท่าเทียมกัน
ผมได้แต่ปลงสังเวชใน อวิชชา และโมหะ กิเลส ตัณหา ของศาสนิกอื่นเหล่านั้น และรู้สึกสลดใจที่ มีการพยายามทำให้เยาวชนรุ่นใหม่หลงผิดไป
และเรียนรู้เพียงเปลือกของพุทธศานาเท่านั้น ผมคิดว่าต่อไปนี้ เท่าที่ทำได้ คนที่เป็นพ่อแม่ ที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง เป็นนักปฏิบัติ คงต้องฝึกฝนลูกหลานให้ดีกว่านี้
ขืนปล่อยให้ระบบโรงเรียนอบรมสอนสั่ง จะพากันแปลงความเชื่อไปมากขึ้นๆ
ขบวนการนี้ส่วนหนึ่งก็ดูจะไปสอดคล้องกับการพยายามเข้ามาครอบครองระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ของกลุ่มทุนข้ามชาติ และกลุ่มนายทุนผู้บูชาแต่วัตถุนิยมและเห็นแก่ลาภเข้าตน

No comments: