Sunday, August 29, 2010

ฝูงหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อขยัดคราบน้ำมัน

ข่าวจาก MIT ประกาศว่า กำลังสร้าง หุ่นยนต์ต้นแบบ เพื่อขจัดคราบน้ำมันในทะเล แบบอัตโนมัติ ใช้พลังแสงอาทิตย์ และหุ่นจะรับรู้พิกัดผ่าน GPS และสื่อสารกับหุ่นอื่นๆข้างเคียงได้ผ่าน WiFi เขาเรียกว่า Seaswarm หรือ ฝูงทะเล ใช้หลักการดูดซับน้ำมันด้วย ผ้าใยนาโน ด้วยหุ่นแบบนี้ เขาจะปล่อยให้มันทำงานกันเป็นฝูง และคาดว่า ภายในเดือนเดียวก็จะเก็บคราบน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกได้หมด
แต่กว่าจะสร้างตัวจริงเสร็จเนี่ยไม่รู้อีกกี่เดือน

ติวเตอร์คนเดียว สอนฟรีให้เด็กเป็นแสนคนทั่วโลก

น่าชมสำหรับคนๆนี้ ผมเพิ่งไปเจอข่าวว่า ลูกของ บิลล์ เกตส์ ก็ใช้บริการฟรีของคนๆนี้ ติวเตอร์คนเดียว แต่เขาสอนหลายๆพันหัวข้อ ผ่าน ยูทิวบ์
ผมเคยเห็นมีนักศึกษาไทยบางคนทำบ้างเหมือนกัน แต่เขาติวเป็นภาษาอังกฤษ

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ใหม่อีกรอบก็ไปดูได้ที่ Khan Academy

Tuesday, August 24, 2010

วีดีิโอสอนวิปัสสนา (2)

หลวงพ่อจรัญ สอนเดินจงกรม

วีดีิโอสอนวิปัสสนา (1)

วิธียืนวิปัสสนา สอนโดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

Sunday, August 22, 2010

วีดีโอน่าสนใจ

ปกติผมไม่ค่อยมีเวลาดูทีวี ก็เลยต้องดูบางรายการบนเว็บ
พบว่า วู้ดดี้สัมภาษณ์คนบางคนน่าฟังดี เช่น ในตอนนี้ วู้ดดี้ไปสัมภาษณ์ CEO ของ NokAir

ความเห็นดีๆเกี่ยวกับเมืองไทยเรา อยู่ตอนกลางๆนะ

Monday, August 16, 2010

Poor man sentenced for selling old CDs in Thailand

From today 's Thai news, a criminal court fined a poor Bangkok garbage collection worker, who scavenged from the garbage piles and sold recovered old CDs on a footpath, over 100,000 Bahts for violating the Movie and VDO Act of B.E. 2551. Since he does not have money he would be imprisoned to pay for fine. (Note: Perhaps at a rate of few hundred Baht daily credit of imprisonment he would be jailed for about a year.) The family of the guy would try to borrow money to bail him out and appeal the sentencing. His family member said he did not know that selling old CDs was against such a law.

Thai people around the web expressed their great sympathy for the unfortunate guy, mentioning any irony that rampant selling of illegal copies of software and multimedia exist in the country and real pirates of CDs & DVDs often don't get caught, but poor innocent ones got caught and punished instead.

I wish the appeal court would re-sentence the guy in a more lenient way.

Saturday, August 14, 2010

A charming song

This Hindi song sounds familiar to Buddhists Worldwide. I have heard it since the 1960s after an Indian movie, Angulimal, which was based on a true story in Tipitaka, was shown in Bangkok. Today I just found that someone has uploaded a new version of this song to Youtube. Anumodhami. If you are Buddhists you might like to listen to it and find it mind soothing.

Thai translation of the song lyric I have copied from somewhere is pasted below :-

เมื่อใดแล เหล่ามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ ได้เกิดความหวาดกลัว เกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหว เมื่อใดแล เหล่ามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ ได้เกิดความหวาดกลัว หรือว่า เกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหว

เมื่อนั้น ขอให้ท่าน จงเปล่งคำว่า “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” ไว้เถิด
เมื่อนั้น ขอให้ท่าน จงเปล่งคำว่า “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” ไว้เถิด

เมื่อใดแล เกิดความมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวาย พื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือด เปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจายไป จิตใจของมวลหมู่มนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉาน มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส แต่ภายในแผดเผาเร่าร้อน

เมื่อนั้น ขอให้ท่าน จงเปล่งคำว่า “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” ไว้เถิด
เมื่อนั้น ขอให้ท่าน จงเปล่งคำว่า “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” ไว้เถิด

"พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ"

เมื่อใดแล ความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโลก ความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไป คนทั้งหลายเชือดเฉือนสายใยแห่งความรัก แม้ของมารดาตนเอง เกิดผืนแผ่นดินเลื่อนลั่น ฟ้าสั่นไหว

เมื่อนั้น ขอให้ท่าน จงเปล่งคำว่า “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” ไว้เถิด
เมื่อนั้น ขอให้ท่าน จงเปล่งคำว่า “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” ไว้เถิด

"พุทธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ"

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแล ผู้ทรงขจัดเสียซึ่งความมืดมิดภายในจิตใจที่เร่าร้อนของปวงประชา มวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้พบหนทางแสงสว่าง เพียงแค่ได้สัมผัสเส้นใยแห่งรัศมีที่แผ่ออกมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด

ด้วยอานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ขอพระสัทธรรมอันเป็นที่พึ่งพิง ขออริยสัจจ์คือความจริง จงเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน

ขอมวลหมู่มนุษย์จงเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลเอ็นดูกันเถิด ขอหมู่มนุษย์จงทนุถนอมความรัก ความเยื่อใยของมนุษย์ด้วยกัน อยู่อย่างร่มเย็นสันติสุขเถิด

ขอบทแห่งมนต์อันประเสริฐ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวภารตะ (อินเดีย) จงกระหึ่มกังวานไปในทุกครัวเรือน เพื่อนมนุษย์เอ๋ย ขอให้ท่าน จงหมั่นเปล่งคำว่า "พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ" ไว้บ่อย ๆ เถิด

"พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ”

Many thanks for the anonymous translator.

Thursday, August 12, 2010

Unusual high tide up to 3 meters in Ranong

At Ranong, there is a news reporting that the sea level has increased up to 3 meters and there was flood in many islands and in the areas along sea side.
I beleive that this is likely another sign of global warming.

Wednesday, August 11, 2010

ปลาหมึกบินได้

เพิ่งอ่านเจอว่า ปลาหมึกบินได้ Squids can fly! โดยอาศัยการพ่นน้ำอย่างแรง และระหว่างบิน ก็ใช้ครีบบังคับเป็นปีกได้ด้วย น่าสนใจมาก
ตามไปดูลิงก์เอาเอง

อ้อ ขอพูดนอกเรื่องหน่อย ผมยืนยังจะเรียก ปลาหมึก ไม่ยอมเรียกแค่ หมึก หรือ ตัวหมึก เพราะนั่นมันคือ ink แม้ผมจะเรียนมาทาง ไบโอ ผมก็ไม่ยอมรับการที่พวกที่จบมาทาง ซู (zoology) ที่พยายามจะล้างสมองคนไทย และพวกผมมาตลอด ๓๐ ปีหรอกนะว่า ให้เรียกปลาหมึกว่า หมึก เฉยๆ ผมรู้ว่ามันเป็น mollusk ไม่ใช้ fish แต่ภาษาไทยเราเรียกอย่างนี้มาต้ังนานแล้ว ผมยืนยันจะเรียก ปลาหมึก ของผมต่อไป ทีฝรั่งเขายังเรียกกุ้งประเภทหนึ่งว่า crayfish ได้เลย พวกกุ้งมันไม่ใช่ปลาซะหน่อย เขาก็ยังเรียกได้ เช่นกัน เอวัง

Workers working hard against capitalistic injustice : "Try Arm"

What happened if thousands of skilled workers who worked for decades for an international company were unfairly laid off ? They would feel bitter and fight back ? What if they lost ? Well, some of them might start their own cooperative venture in order to help feed their families. That is how a new local brand of Thai quality lingerie for females, Try Arm, started. The logo of this brand is a raised fist showing their strong determination to fight their destiny and survive. You can guess by yourself from the rhyme of their brand whom they were working for and which company mistreated them.

If you want to support them, please go ahead. Their merchandises are cheap but the quality should be about the same as those of the international brand. (Unfortunately, I can only give them moral support by writing this blog for I can not use their products.)

I wished more Thais would be like Anek Navikamoon

Above link is toward a Thai article in a Thai magazine, Sarakadee, featuring a prominent conservationists known countrywide for his passion of old stories about Thai art & culture, folk history, people of former generations. Anek Navikamoon, is an author of over 148 books (non-fiction), based entirely on his decades of his detective-like investigations, interviews old people, and photographing in order to record on old stories. He has established a small private museum, House of museums. I admire him. This magazine covered him 20 years ago, and now again 20 years later, with an outstanding award given to him.

If Thailand had more people with exertive passion for worthy things like him, our country would be in much better shape.

Thai malpractice bill draft

Today news from BusinessWeek wrote about the Thai malpractice bill under draft (link given above), with incomplete information, flawed Westerners' viewpoints and far from familiarization with Thai generosity-centric cultural background. To my chagrin, the writer of that news' piece seems to be a Thai. Of course, American readers are that magazine's prime audience, not Thais on the other side of the globe.

I am not a medical practitioner but I have recently heard some of my doctor friends personally voicing their serious disagreement to the current draft under a westerners' model. They said they are being sued already in civil courts once in a while for allegedly giving insufficient care to some demanding patients without this draft law in effect yet. This draft law would make them quit their jobs for they are already fed up with some of those greedy people.

From what I read in Thai newspapers, I don't like the current draft version which will open up a much bigger pandora box of American style law suits against doctors, nurses, assistant medical staff, emergency aid-workers, any passer-by who helped accident victims, etc.

I agree that there should be a law to help some people. But a new version of the bill must make it less likely to be exploited by some bad persons who will likely exploits loopholes on the system for personal financial gains and wreak havoc on the kindness of Thai society. Thai health workers often give free medical assistants, or just for 30 Baht (< $1 USD) a visit charge for a government hospital treatment of any diseases including AIDS (i.e. expensive drugs), they could be naively sued for anything if patients are not satisfied. A non-technical committee proposed in the draft to look into the claims will have no medical experience to deal with those claims. In the current draft bill, doctors, aid-workers and emergency help volunteers will be practically treated as guilty unless proven otherwise later. The system may pay to the claimants upfront, regardless of the validity of the claims. The claimants can still sue in a civil court on top of their getting compensation from this new system. So it will be double whammy for any claimants.

This present draft is discouraging for medical workers in Thailand. In the end, everyone in Thailand will suffer. Helps of good heart will be gone from the Thai society, only financial gains will be the essence. Everyone will sue for their right to get paid. I for one, will not stop my car by to help any accident victims on the road.

Thai people smart enough have been fed up with too many free items given by Thai governments to buy votes for their parties already:- e.g. some free-bus, free-train, free-eletricity (to a level), free water supple (to a level), cheap free medical healthcares. (We also shoulder over 1 million illegal immigrant workers and war-refugees on their medical costs). We are already using our children's money to pay for our "extravaganza" today.

Tuesday, August 10, 2010

Bangkok's new place for contemplation

Bangkok has a new public "garden", Buddhadhasa Archive, also known as Suan Mokh of Bangkok, locating at the Railways Garden, near Chatuchak Park. It 's aimed to be a place where people can come to meditate, study works of Buddhadharsa Bhikku. This place was made possible by volunteers and public donations. There will also be weekly Yoga course and music shows from Mahidol University College of Music as well. In addition to Buddhists, people of all faiths are welcomed.

Monday, August 09, 2010

Luncheon with teachersOnce a year, our high school class would organize a luncheon with our former teachers at different exotic places in and around Bangkok. This year we set the venue at Dusit Thani hotel, on the top floor restaurant. It 's a nice atmosphere and feeling. Many of my teachers were anxiously waiting for this luncheon, for at their age, it 's not often that they would go out of their homes for social activity. Some of our former teaches who had came to our luncheon in the previous years can not come anymore, for ever. I believe it is a show of good spirit of our alumni who wanted to share our energetic appreciation to our teachers in their post-retirement life. Our teachers also showed their loving care to us with their concern and inquiry about our health, or family. The event reminded us of old fond memories almost 40 years ago.

During the luncheon, our class also invited a very famous Thai singer, Mr. Suthep, over to give his genuine 60s - 70s vocal. His voice is still very good. Comparing his natural and charming style to the current style sung by teenage singers we commonly encounter nowadays, I feel the latter style quite unnaturally over-pretending and too much exertion, trying to westernize their vocal of Thai song, and I don't like that.

ห้องน้ำไปเจอห้องน้ำที่ชั้น ๒๒ ของ โรงแรม ดุสิตธานี ให้ความรู้สึก ตลกดี เสมือนหนึ่งยืนฉี่ แบบเย้ยฟ้าท้าดิน บางคนบอกว่า ฉี่ไม่ออก รู้สึกไงไม่รู้
ลองคิดดูว่า เมื่อราว ๔๐ ปีก่อน ที่นี่เคยเป็นห้องน้ำบนยอดตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย คงไม่คิดว่าจะท้าทายสายตาคนจากตึกอื้นๆละมัง เพราะสมัยนั้นคงไม่มีตึกอื่นๆ
ผมพบอีกว่า ภาพวิวของกรุงเทพถ้ายมาจากหน้าต่างหน้องน้ำนี่เอง

This is an unusual men 's restroom on the 22nd floor of Dusit Thani Hotel in Bangkok. Four decades ago, this was on the top floor of the tallest building in Bangkok. It looks funny, giving a strange airy feeling for users. Some people said they did not feel like using it.
I also discovered that a familiar Bangkok skyline view of Sukhumvit road from Lumbini park I had seen were likely taken from a window from this location.

Friday, August 06, 2010

Thai capital should be planned to move within the next decade

In this VDO, dated February 2010, a famous Thai scientist, Dr. Arj-Ong Jumsai Na Ayutthaya, suggested that the Thai capital be moved, to escape from encroaching sea level that will cause future problem for the city's clean water supply. A good location for the new capital should be on a plateau of at least 100 meters above a mean sea level and has no geological fault line in the area. He urged that the city be moved within 10 years. He cited a location in North East, perhaps in an area near Korat as an example.

I think so far politicians have not heard his advise yet.

Tuesday, August 03, 2010

ปัญหาของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

เดี๋ยวนี้แม่ค้าส้มตำบางคนที่สาวหน่อยก็จบปริญญาตรี อย่างเจ้าส้มตำใกล้บ้านผม ลูกสาวเขามาช่วยแม่ขายด้วย
ผมเลยคิดสงสัยว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีไทยเสียเปล่ามากเกินไปหรือเปล่า

ผมไม่ได้เห็นแย้งที่คนมากขึ้นเรียนได้ถึงมหาวิทยาลัย อันที่จริงเป็นเรื่องดี
แต่ผมมีความรู้สึกว่า มหาวิทยาลัยของเรา ไม่ว่าปริญญาระดับไหนก็ตาม เรียนไปก็ไม่คุ้มค่าทั้งเงินของผู้ปกครอง และเงินภาษีของรัฐที่ไปสนับสนุน และเวลา ที่เด็กเสียไปนั่งเรียนอยู่หลายๆปี ความฉลาดของเด็กก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนัก ความรู้ที่เรียนมาส่วนมากเรียนแล้วก็ลืม ไม่ได้เอาไปใช้ต่อยอด จบอะไรมาก็ไม่รู้ตลาดไม่ต้องการ หลักสูตรส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มาตราฐาน อาจารย์บางส่วนก็อาจจะไม่ได้มาตราฐาน การวัดผลก็ปล่อยๆเกรดออกมาให้จบๆไป ไม่มีการเน้นเรื่องจริยธรรม คุณธรรม และเมื่อจบปริญญาแล้วยังทำงานไม่เป็นก็มีอีกแยะ คิดเองไม่เป็นก็แยะ เข้าไปทำงานบริษัทต้องฝึกอบรมต่ออีก
ฝรั่งเองเขาก็เริ่มมองการศึกษาของอเมริกาว่ามีปัญหา แต่คงไม่ร้ายแรงเท่าเรา

Good Non-fiction European VDO series

Now it is raining daily in Thailand and I found that I prefer to exercise by biking in my home office rather than getting wet outside. While doing so, I used to listen to iPod (Dhamma talks more frequently than classical music), or reading non-fiction books. Now I switched over to watched VDOs from my MacbookPro via Miro open-source and free software. Miro is a great software, esp. some of the links given are good.

I like to watch one series in particular, weekly English excerpt of Euromaxx, a German series about culture, designs, music, arts, lifestyle. I think this program opened my eyes a lot. There are over a hundred downloadable episodes, so far, I think I have watched only half of them. But each episode gave me useful ideas. If I were younger, or just a college kid, I would rather grow up wanting to be a designer, or an architect or an artist, and life might be less boring than this. I wish some Thai kids watched this program for they would have more creativity in their heads after they grow up.

Good readings for science graduate students

I have found some useful readings and would like to keep them handy here, with links to abstracts (and then full papers).

Erren TC et al 2007 Ten simple rules for doing your best research, according to Hamming. Abstract here:-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17967054

Gu, J, and Bourne, PE 2007 Ten simple rules for graduate students.
Abstract here:-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18052537

Bourne, PE et al 2008 Open access: taking full advantage of the content.
Abstract here:-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18369428

Corpas, M. et al 2008 Ten simple rules for organizing a scientific meeting.
Abstrat here:-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18584020

Whitesides, GM. 2004 Whitesides' Group: Writing a paper.
Link here:-

http://202.198.131.190/downloads/jiao'an/Writing%20a%20Paper.pdf

Keshav, S. How to read a paper.
Link here:-
http://blizzard.cs.uwaterloo.ca/keshav/home/Papers/data/07/paper-reading.pdf

Bourne, PE & Korngreen A 2006 Ten simple rules for reviewers.
Abstract here:-
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17009861

Vicens Q, Bourne, PE 2007 Ten simple rules for a successful collaboration.
Abstract here:-
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17397252

วิวัฒนาการของวารสารวิทยาศาสตร์ที่ควรจะเป็น

ไปเจอลิงก์น่าสนใจ เป็น VDO มีผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ "วารสารวิทยาศาสตร์" ในอนาคต เพราะว่าปัจจุบัน ข้อมูลต่างๆ ที่มีแยะมาก มันแสดงไว้ใน พีดีเอฟ เปเปอร์ ยังไม่พอ เขาเสนอแนวคิดเอาไว้ น่าไปฟังดู

Beyond the PDF

และก็มีบทความของเขา
What do I want from the publisher of the future ? by Philip E. Bourne