Sunday, August 29, 2010

ติวเตอร์คนเดียว สอนฟรีให้เด็กเป็นแสนคนทั่วโลก

น่าชมสำหรับคนๆนี้ ผมเพิ่งไปเจอข่าวว่า ลูกของ บิลล์ เกตส์ ก็ใช้บริการฟรีของคนๆนี้ ติวเตอร์คนเดียว แต่เขาสอนหลายๆพันหัวข้อ ผ่าน ยูทิวบ์
ผมเคยเห็นมีนักศึกษาไทยบางคนทำบ้างเหมือนกัน แต่เขาติวเป็นภาษาอังกฤษ

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ใหม่อีกรอบก็ไปดูได้ที่ Khan Academy

No comments: