Friday, September 05, 2014

Thai people consume less beef


Thai people are consuming less and less beef. Meanwhile, merchants from Vietnam came to purchase live cattle from NE Thailand. Price of live cattle thus increased from 15000 Baht to 40000 Baht each. Now price of beef increased from 180 Baht per kg up to 300-350 Baht per kg. More Thai people switched into consuming more pork or other cheaper foods.

I think we are witnessing another change in culture and way of life. Earlier, we consumed more fish and vegetables, then more pork and chicken and beef. Now beef (from cows and buffalos) will be less and less.
 
Ref: Manager

Monday, September 01, 2014

อยากเขียนนวนิยายก็ต้องลองอ่านเล่มนี้


สัปดาห์ที่แล้ว ผมไปได้หนังสือมือสองมาหลายเล่ม จากร้าน Dasa แถวพร้อมพงษ์

ที่อ่านจบไปแล้วอย่างรวดเร็ว พร้อมกับทำโน้ตย่อไว้ด้วยคือ หนังสือของ Stephen King เรื่อง On Writing

ผมหยิบมาเพราะว่า 
๑ ผมรู้ว่าเขาเป็นนักเขียนนวนิยายคนดังของอเมริกา แม้ว่าจะไม่เคยอ่านงานของเขาเลยก็ตาม เขาเขียนเรื่องพวกสยองขวัญ อะไรทำนองนั้น ที่ผมไม่ชอบอ่าน แต่ 
๒ ผมเห็นหนังสือเล่มนี้ที่หมวดภาษา และก็จริงๆ แล้ว เล่มนี้เป็น non-fiction
เป็นบันทึกความทรงจำชีวิตของเขา อธิบายว่าเขามาเป็นนักเขียนนวนิยายได้อย่างไร และ ครึ่งเล่มหลังเขาสอนแนวการเขียนนวนิยายตามความเห็นของเขา

ผมอ่านแล้ว เล่มนี้ดีมาก กำลังสนใจวิธีเขียนนิยายภาษาอังกฤษอยู่ 

แต่ถ้าใครสนใจจะเขียนนวนิยายไทย ก็ต้องไปหาหนังสือของ 'รงษ์ วงษ์สวรรค์ หรือ ไม่ก็ของ ทมยันตี มาอ่าน
ผมอ่านมาหมดทั้งสามเล่มแล้วละ ความจริง ๔ มีของใครอีกคนล่ะ เล่มโตๆ จำไม่ได้ (ตอนนี้หนังสืออยู่ที่อีกบ้านหนึ่ง) แต่จนแล้วจนรอด ก็ยังไม่ได้เขียนนิยายอะไรออกมาเลย

ความจริงการเขียนนิยาย ก็เป็นสิ่งที่คนทำมาหลายร้อยปีแล้ว นักปรัชญายุโรปยุคโบราณ เลี่ยงการลงโทษจากคริสตจักรด้วยการเขียนนิยาย แต่คนก็เอามาตีความกันจนได้แหละ