Sunday, August 29, 2010

ฝูงหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อขยัดคราบน้ำมัน

ข่าวจาก MIT ประกาศว่า กำลังสร้าง หุ่นยนต์ต้นแบบ เพื่อขจัดคราบน้ำมันในทะเล แบบอัตโนมัติ ใช้พลังแสงอาทิตย์ และหุ่นจะรับรู้พิกัดผ่าน GPS และสื่อสารกับหุ่นอื่นๆข้างเคียงได้ผ่าน WiFi เขาเรียกว่า Seaswarm หรือ ฝูงทะเล ใช้หลักการดูดซับน้ำมันด้วย ผ้าใยนาโน ด้วยหุ่นแบบนี้ เขาจะปล่อยให้มันทำงานกันเป็นฝูง และคาดว่า ภายในเดือนเดียวก็จะเก็บคราบน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกได้หมด
แต่กว่าจะสร้างตัวจริงเสร็จเนี่ยไม่รู้อีกกี่เดือน

No comments: