Saturday, January 14, 2006

เรียน อภิธรรม วันแรก (My first day of Apidhamma study)วันนี้ไปเรียนวันแรกที่ วัดสามพระยา เรียกว่า อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย เข้าใจว่าเหมือนที่สอนที่วัดมหาธาตุ ถือว่าอยู่ใน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่ที่นี่ไม่หนาแน่นเท่า ลานจอดรถก็ได้แยะพอควร ผมเพิ่งเรียนเป็นหลักสูครแรก เรียกว่า ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะตรี ได้ซื้่อหนังสือไว้หลายเล่ม มาไว้อ่านประกอบ ราคาถูกมาก รวมแค่ ๑๕๐ บาท เท่านั้น หนังสือว่าด้วย ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉท ๑ ๒ และ ๖ ว่าด้วยเรื่อง ปรมัตถธรรม ๔ ประการ ได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ฟังดูหัวเรื่องก็น่าสนุกแล้วแฮะ ในชั้นเรียนมีราว ๔๐ กว่าท่าน ที่แก่สุดเห็นเป็นแม่ชี ท่านน่าจะอายุสัก ๘๐ กว่าละมัง ที่หนุ่มสาวกว่าก็มี แต่ดูแล้วไม่มีรุ่นทีนเอจ เว้นมี เณร อยู่รูปหนึ่ง ท่านอาจารย์เป็นพระครู นักธรรมเอก ท่านสอนดี ไม่มีหลับ หัวเราะร่วนตลอด หลักสูตรนี่้เรียน ๖ เดือน เสาร์ อาทิตย์ ครึ่งวัน เรียนฟรี ตอนนี้เรียนไปก่อน ยังไม่รับลงชื่อแต่อย่างใด แต่วันนี้ผมก็ไม่อยากเป็นหนี้สงฆ์เลยหยอดตู้บริจาคช่วยค่าน้ำค่าไฟฟ้าไปแล้ว ตั้งใจว่าจะบริจาคช่วยทุกเดือน เห็นว่ารุ่นที่แล้วคนสอบผ่านหลักสูตรนี้่แค่ครึ่งเดียว แต่ความจริงเรียนไม่ยาก เพราะคนเฒ่าคนแก่กว่าผมหน่อยก็ยังมีเรียน แต่เพื่อนกระซิบว่า หลักสูตรนี้ท่องแหลก

No comments: