Saturday, January 14, 2006

พระนอนวัดโพธิ์


ไปวัดโพธิ์ ก็ต้องไปไหว้พระนอน รูปนี้ผมถ่ายไว้เอง แต่เป็นมุมกล้องที่โดนบังคับไว้ด้วยเสาสองต้น วิหารก็แคบมาก (อันที่จริง ควรบอกว่า พระนั้นองค์ใหญ่มาก คับวิหารจึงจะถูก) ก็เลยไปเหมือนๆกับที่เห็นคนอื่นๆุุถ่ายไว้ ผมตั้งใจโพสต์รูปไว้ เผื่อเด็กบางคนมาเจอรูปในอนาคต อาจจะได้ก๊อปเอาไปทำรายงานส่งคุณครูได้ไง (ผมหวังลึกๆเสมอว่า บล๊อกผมอาจจะเป็นประโยชน์กับเยาวชนบางคนในอนาคต ก็เป็นการช่วยเมืองไทยก้าวสู่ยุคความรู้อีกแรงหนึ่ง)

No comments: