Saturday, January 14, 2006

ระลึกกุศลทำไว้เมื่อปีที่แล้ว


ระลึกได้ว่า เมื่อปีที่แล้ว ตอนวันมาฆบูชา ผมอุตส่าห์มีศรัทธาขับรถไปทำบุญที่ วิทยาเขตใหม่ของ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย ไปถวายเงินจำนวนหนึ่งบำรุงมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนั้น และยังได้ไปกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหม่ที่ได้ประทานมาจาก พระสังฆราชของศรีลังกา จำได้ว่าตอนมัสการนั้นในใจอธิษฐานขอให้ได้เรียนรู้ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คงจะเป็นเหตุนี้กระมัง ก็ทำให้เรามาเริ่มเรียนธรรมะในตอนนี้
ความจริง เมื่อมาทบทวนดู ก็ดูเหมือนว่าการเรียนจะเป็นภาระหนักอยู่เหมือนกัน แต่ว่าเมื่อได้ทราบอานิสงฆ์การฟังธรรม ตามที่พระอาจารย์สอนมาวันนี้ก็ทำให้คิดได้ว่า ดีแล้ว ที่ตัดสินในปุบปับเรียนเสีย แล้วก็ปฏิบัติตามความตั้งใจของตนตั้งแต่แรก เพราะไม่รู้ว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้่ จะได้เรียนเมื่อไร ชาตินี้หรือชาติไหน จะได้เรียนอีก

หาทรัพย์มามากพอเลี้ยงตัวแล้ว ต่อไปตายก็เอาไปไม่ได้ ดังนั้น ต้องหาบุญและปัญญาบารมีติดตัวไปบ้าง

No comments: