Saturday, January 14, 2006

หอไตร วัดระฆัง เรือนไทยมีประวัติศาสตร์


รูปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงวันปีใหม่ แวะไปทำบุญวัดระฆัง ไปกับครอบครัว ก็เลยไปเดินดูสถานที่สำคัญที่อยากไปดูมาตั้งหลายสิบปีแล้ว คือ หอไตร ที่เดิมเป็นบ้าน หรือ เรือน ของ พระราชวรินทร์ แต่ครั้งสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ต่อมาพอท่านขึ้นปราบดาภิเษก เป็น รัชกาลที่ ๑ ก็พระราชทาน ถวายวัด เป็นหอไตร กลางน้ำ (เพื่อกันปลวกกินพระคัมภีร์) ต่อมาสมัย รัชกาลที่ ๙ นี้บุรณะใหม่ ย้ายที่ใหม่ อยู่เยื้องๆพระอุโบสถ ข้างในมีรู้ลายรดน้ำปิดทองสวยงาม

No comments: