Thursday, January 19, 2006

โรคความใส่ใจสั้น และ การทำงานให้ดีขึ้น

TIME magazine เล่มล่าสุด 23 มกราคม 2006 ลงเรื่องแยะมากเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของสมองและใจ
ได้แง่คิดดีๆที่เราตัดสินใจมาปฏิบัติ บวกกับการประยุกต์ของเราเองดังนี้ เพื่อแก้โรคความใส่ใจสั้น สมาธิสั้น หรือ Attention-deficit syndrome ที่เรามีแยะมาก

เป็น manager ที่ดี คือจ่ายงานให้คนอื่นเช่นลูกน้องทำงานให้เรา อย่ากั๊กงานไว้ทำเอง เพราะจะไม่ได้ทำ
เลือกทำงานที่สำคัญที่สุดก่อน
ตัดงานที่โดนร้องขอออกไป เว้นแต่จะโดนขอซ้ำ (เจ้านายบอกวิธีให้)
ถ้าจะทำอะไร ถามตัวเองว่า KPI คืออะไร ทำงานนั้นจะได้อะไร
ทำงานทีละอย่างให้เสร็จ อย่าทำสองอย่างพร้อมกัน จะประสิทธิภาพต่ำกว่า หรือคุณภาพงานแย่กว่า
ขณะทำงานอย่างหนึ่งอย่าคิดเรื่องอื่นจนกว่าจะเสร็จ
ขณะทำงาน เพื่อให้ต่อเนื่อง อย่าเปิดโทรศัพท์ไว้ อย่าเปิดอีเมลไว้ อย่าเปิดบราวเซอร์ดูข่าวหรืออะไรๆที่ไม่เกี่ยวกับงาน
ที่โต๊ะหรือประตูห้อง ติดป้าย "ห้ามรบกวนเด็ดขาด" เอาไว้ตามช่วงเวลาที่ต้องการใช้สมอง
หลับให้พอ วันละ ๘ ชม. ทุกวัน
กินอาหารประเภทปลาและผักที่มีสีบ่อยๆ
กิน antioxidant เช่น vitamin C & E และ น้ำมันตับปลา เป็นประจำ
ออกกำลังกายทุกวัน
เข้าสมาธิทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ชม. เพื่อเพิ่ม myelin และปรับการทำงานของสมอง

ความจริงรู้อยู่แล้ว บางอย่างก็ทำอยู่แล้ว แค่ประมวลไว้กันลืม

No comments: