Saturday, January 28, 2006

หนังสือผลงานของ อ. จำรัส เกียรติก้อง


วันนี้แวะไปชมงานแสดงผลงานในอดีตของศิลปินท่านนี้แล้ว ที่หอศิลป์แห่งชาติ จ่ายค่าชมไปสิบบาท ถูกแสนถูก (แต่หมดค่าหนังสือ และของที่ระลึกไปเป็นพันบาท) หนังสือที่ระลึก ปกแข็งเล่มละ ๘๐๐ บาท หน้าปกหนังสือนี้เป็นผลงานมีประวัติ และภาพนี้ท่านเขียนไว้ไม่เสร็จ เรื่องของเรื่องก็คือ คนที่เป็นนางแบบ(ไม่ทราบนาม)ติว่าท่านวาดไม่เหมือนตัวจริง อาจารย์ก็เลยโกรธ ขว้างทิ้ง ตอนนั้นยังไม่ได้ลงแววตา และก็ยังไม่ได้เซ็นชื่อด้วย คนอื่นเก็บเอาไว้ ได้ทราบว่าตอนนี้กำลังจะให้คนประมูลซ็้อไป เพื่อเอาเงินไปช่วยภริยาอาจารย์ที่ชรามากแล้ว

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า คนจะสนใจมากไหม เพราะส่วนสำคัญที่สุดสองส่วนคือ แววตา กับ ลายเซ็น ไม่มี

No comments: