Wednesday, November 25, 2009

อังกฤษเตรียมปลูกป่า

เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อังกฤษเตรียมปลูกป่าปีละ 23,000 เฮคแตร์ หรือประมาณ 142,000 ไร่ เพื่อดูดซับก๊าซ ช่วยลดผลกระทบโลกร้อน

เมืองไทยเราปลูกป่า (reforestation) กันมาพอสมควร แต่ไม่รู้ว่าในระดับประเทศเพิ่มพื้นที่กันได้มากน้อยแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ คนงานรับจ้างนายทุนเลวๆตัดป่าก็ยังมีให้จับได้

No comments: