Saturday, December 05, 2009

e-book ภาษาไทยเกี่ยวกับพืชพันธุ์ต่างๆ

ผมเพิ่งไปเจอโดยบังเอิญว่า ที่เว็บไซต์ของ กรมอุทยานแห่งชาติ (Thai National Parks Department's website) มี e-books ให้ดาวน์โหลดมาอ่านหลายเล่ม เกี่ยวกับ ป่า และ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ก็ได้ใช้บริการแล้ว ด้วยความขอบคุณ
จากนั้นแล้ว ก็เลยอยากจะลิงก์มาให้จากบล๊อกนี้ เพราะเขาทำดี

No comments: