Sunday, October 19, 2008

ไปปฏิบัติิวิปัสสนา ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน

เพิ่งกลับจากพาครอบครัวไปปฏิบัติิวิปัสสนา ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน ทับกวาง มวกเหล็ก สระบุรี จำนวน ๒ คืน
จุดประสงค์หลักคือต้องการจะพาลูกไปหัดวิปัสสนาเอาไว้ (ใส่ลิงก์ไว้ข้างบน)
สำนักนี้ พระวิปัสสนาจารย์คือพระอาจารย์มหาเหล็ก จนฺทสีโล ท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ภัททันตะ พระอาจารย์ชาวพม่าที่เป็นพระอาจารย์ของ ท่านเจ้าคุณธรรมธีรราชมุณี (เจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิ มรณะภาพไปนานแล้ว) แห่งวัดมหาธาตุคณะ ๕ นั่นเอง สายนี้สอน สติปัฎฐาน ๔
ผมไปฝึกแล้ว ทำเอาได้สติกลับมาเยอะกว่าเดิมมาก นับว่าคุ้มสำหรับทุกคนในครอบครัว ต้องขอบคุณเพื่อนของคนใกล้ตัวที่เป็นคนชักชวนไปและเป็นวิทยากรท่านหนี่งด้วย ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคณะศิษย์ท่านอาจารย์มหาเหล็กที่ได้จัดสร้างสถานแห่งนี้ขึ้น ผมคิดว่าคงทำบุญกันไปรวมเป็นสิบๆล้าน เกือบจะเป็นรีสอร์ทอยู่แล้ว และก็ท่านที่มาเป็นวิทยากรก็ตั้งใจกันมาก ผมว่าท่านจัดคอร์สได้ดีมากทีเดียว นั่งกัมมัฏฐานคืนเดียว ตอนเช้าก็ได้ส่งอารมณ์กับท่านอาจารย์เองเลย นับว่าโชคดีมาก
วันอาทิตย์ก่อนกลับได้ร่วมทำบุญทอดกฐินด้วย ร่วมกับมูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ เมื่อทบทวนดูแล้วก็เป็นโอกาสดีมาก เพราะปกติผมไม่เคยไปร่วมทอดฯด้วยตัวเองเลย เคยแต่ใส่ซอง คราวนี้เป็นโอกาสดีมาก ได้ทำปฏิบัติ และได้ทำบุญบริจาคเงิน กลับมาด้วยความสุข

ถ่ายรูปไว้แค่นี้เพราะแบตเตอรี่หมด บรรยากาศร่มรื่น อากาศโอเค ดีกว่ากรุงเทพฯ


No comments: