Saturday, October 11, 2008

ความเมตตา ที่ควรทำให้เจริญยิ่งขึ้น

ผมเพิ่งโอนเงินบริจาคของตนเองกับครอบครัว จำนวนหนึ่ง ไปยังบัญชีของมิตรที่เคารพนับถือท่านหนึ่ง ผู้ที่ทีแรกก็รู้จักกันผ่านทางเว็บไซต์ลานธรรม ต่อมาก็เคยเจอตัวกันบ้าง ตอนหลังนี้ก็ถือว่าเป็นมิตรที่เคารพนับถือกันท่านหนึ่ง ท่านอายุมากกว่าผมสองสามปี และเป็นผู้มีคุณธรรมสูง และเมตตาธรรมสูงยิ่ง ท่านมีโครงการทำบุญอยู่เรื่อยๆ สร้างพระละบ่อย สร้างอาคารต่างๆให้วัดป่าต่างๆก็บ่อย ซื่้อชีวิตวัวควายทุกปี ท่านเข้าสมาธิเป็นประจำ ผมคิดเอาเองว่า ในประเทศไทยนี้หาคนไทยคนไหนมีกิจกรรมทำบุญทำทานบ่อยๆเท่าท่านผู้นี้ยากมาก ตอนนี้ท่านนี้ก็กำลังชักชวนเพื่อนบนเน็ตเพื่อบริจาคเงินเพื่อจะไปไถ่ชีวิตวัวอีกจำนวนหนึ่งจากโรงฆ่าสัตว์ในต่างจังหวัด ปีนี้เข้าใจว่าคงจะเป็นที่อุบล ผมถือโอกาสไปบอกบุญกับลูก และคนใกล้ตัว ก็ได้เงินมาสมทบกับเงินส่วนตัว ก็ได้ทำบุญไปกับมิตรท่านนี้ด้วย รู้สึกดีที่ได้ทำบุญ ได้ช่วยชีวิตสัตว์ นอกเหนือจากที่ผมถือว่าได้ช่วยชีวิตคนเป็นประจำทุกสามเดือนด้วยการบริจาคโลหิตอยู่แล้ว และต่อไปก็จะพยายามแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์มากยิ่งกว่านี้ ผมถือว่า ตอนนี้ยังมีลมหายใจอยู่ก็ทำทาน ทำบุญ สร้างบารมีไป นอกเหนือจากปฏิบัติบูชาที่ทำอยู่แล้วรายวัน และสุดสัปดาห์หน้าก็มีแผนว่าจะไปนั่งสมาธิที่ต่างจังหวัดกันทั้งครอบครัว

อนุสนธิจากเรื่องไถ่ชีวิตสัตว์นี้ก็มามีโอกาสได้ฉุกคิดว่า คนไทยในสังคมเราตอนนี้ เมตตาธรรมหายไปแยะ ยิ่งในสถาณการณ์การเมืองแยกขั้วแบบนี้ มีการแบ่งฝ่ายและเกิดโทสจริตใส่อีกฝ่ายกันอย่างควบคุมไม่ได้ ไม่ได้จำแนกเป็นคนๆไปเลยว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดี กลับเห็นว่าเมื่อเป็นคนในสังกัดอีกข้างแล้วก็ต้องถือเป็นศัตรูต้องเข้าทำร้าย อย่างนี้ก็ทำให้เกิดความรุนแรง
หลายๆคนก็เชื่อกันว่าเหตุการณ์กำลังจะรุนแรงขึ้นอีก ก็เป็นที่น่าสลดใจ

No comments: