Thursday, October 02, 2008

ถีนะ มิทธะ ในช่วงนี้

ช่วงนี้ผมมีถีนะ และ มิทธะเกิดขึ้นมาก บางทีก็รู้สึกเบื่อ เสมือนกับว่ามีนิพพิทธา แต่ความจริงก็เป็นกิเลสแหละ ภาษาชาวบ้านก็คือขี้เกียจ เหตุหลักๆคืองานยุ่งๆ ก็เลยไถลไม่ค่อยไปเรียนหนังสือในวันหยุด

(คำสองคำนี้ คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก ถีนะ แปลว่า ความท้อถอยของดวงจิต มิทธะ แปลว่า ความท้อถอยของเจตสิก)

อ้อ ขอหมายเหตุไว้หน่อยว่า วันนี้โพสต์จากเครื่องที่ใช้ อูบันตู ลินิกส์

No comments: