Wednesday, October 15, 2008

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลหนุนโอบามา

อ่านดูตามลิงก์แล้วรู้สีกว่า ว้าว และก็ไม่ใช่แค่คนสองคนนะ แต่มีชื่อถึง 65 คน พวกเขาเรียกร้องให้ประชาชนอเมริกันเลือกโอบามา เพราะมีวิสัยทัศน์มากกว่า

ผมเคยดูและฟังเขาพูดทางยูทิวบ์ ก็รู้สึกว่าเขาดีจริง

โพลตอนนี้ โอบามากำลังนำ อีกแค่สามอาทิตย์เองก็รู้ผลแล้ว

คิดดูเมืองไทยบ้าง ผมว่าไม่มีนักวิทย์หรือนักวิชาการสาขาอะไรก็ตามจำนวนมากนักที่จะออกมาเรียกร้องอะไรต่อประชาชน ให้ทำอะไรหรือให้มีความเห็นที่ถูกต้อง ตามที่มันควรจะเป็น (ส่วนมากก็ระวังตำแหน่งราชการของตัวกันอยู่)

No comments: