Wednesday, August 27, 2008

โลกร้อนขึ้นจะทำให้ผลิตผลทางการเกษตรลดลง

ไปเจอข่าวในลิกง์ข้างบนโดยบังเอิญ น่าสนใจเพราะผมจะได้เอาไว้อ้างเวลาสอนหนังสือได้ ข่าวนี้อ้างนักวิชาการของอินโดนีเซียว่า หากอุณหภูมิสูงขึ้นเฉลี่ย ๑ องศาเซลเซียส จะทำให้ผลผลิตข้าวลดลง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วเขาก็กลัวว่าปัญหาข้าวไม่พอกินในประเทศเขาจะเลวร้ายไปกว่าเดิม

ปัญหาของโลกก็คือ อุณหภูมิมันจะสูงขึ้นหลายองศา และก็ผมไม่คิดว่าการลดลงจะเป็นแค่ปฏิภาคผกผันแบบเส้นตรง มันอาจจะเป็น ข้าวไม่ออกดอกออกผลเลยก็ได้
เท่าที่ทราบนักวิชาการไทยก็กำลังทำงานเรื่องปรับปรุงพันธุ์ข้าวของเราอยู่ เพราะปัญหานี้ก็จะกระทบไทยเช่นกันกับทั่วโลก แต่ผมไม่ทราบว่าเขาใช้เทคโนโลยี transgenic หรือการถ่ายยีนส์หรือไม่ ในส่วนตัวผมไม่เห็นว่า หากจะมีการใช้ก็จะไปเสียหายอะไร และผมเชื่อว่า เมื่อเวลานั้นมาถึงผู้บริโภคทั่วโลกก็จะรับได้ (อย่างผมก็เคยฉีดวัคซีนมาสิบกว่าปีแล้ว และวัคซีนนั้นก็ผลิดด้วยกระบวนการถ่ายยีนส์ ก็ปลอดภัยดี แต่ผมว่านะ คนไข้เกือบจะร้อยละร้อยละมัง ไม่เคยอ่านสลากยา ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้บริโภคไม่เคยโวยวานในเรื่องนี้)

No comments: