Tuesday, August 26, 2008

แผ่นดินไหวเกิดถี่มากในระยะนี้

เคยอ่านเจอบทความที่สัมภาษณ์คุณสมิทธิ์ ว่าหลังจากเกิดสึนามิใน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมาความถึ่การเกิดแผ่นดินไหวบ่อยเพิ่มเป็นสิบเท่า แต่ในช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมา ทำไมรู้สึกว่ามันถึ่จัง ที่อ่านข่าวเจอ แต่เกิดรอบประเทศไทยเป็นส่วนมาก อย่างในรอบหนึ่งวันที่ผ่านมา มีเกิดที่ ธิเบต อินโดนีเซีย และ นิวซีแลนด์
หวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย หรือถ้าเกิดก็ขออย่าให้แรงนัก เพราะเมืองไทยนั้น โครงสร้างอาคารส่วนมากไม่ได้เตรียมรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ อาคารต่างๆมันจะพังและเมืองกลายเป็นแบบเม็กซิโกซิตี้เมื่อนานมาแล้วไป

No comments: