Friday, August 01, 2008

พลังงานจากแสง

ข่าวจากเว็บวันนี้ คือนักวิจัยของ เอ็มไอที พบวิธีเก็บพลังงานจากแสงในรูปการแตกตัวเป็นก๊าสไฮโดรเจนและออกซิเจน โดยวิธีใหม่ที่ง่ายกว่าเดิม ความจริงไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่ว่า สิ่งที่เขาค้นพบคือทำอย่างไรให้ง่ายและกรรมวิธีมีราคาถูกต่างหาก ตามข่าวนี้ เชื่อว่าภายในอีกไม่กี่ปี เมื่อพัฒนาต่อไปอีกไม่นาน การใช้แสงในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อมาเป็นเชื้อเพลิง เช่นสำหรับรถยนต์ ก็คงจะเริ่มเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจ

No comments: