Tuesday, August 19, 2008

สถานการณ์โลกปลายปีนี้

ตอนแรกผมแปลนว่า ช่วงปีใหม่นี้จะไปต่างประเทศ แต่ดูๆสถาณการณ์โลกแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจ อยู่เมืองไทยน่าจะปลอดภัยกว่า
ข่าวเรื่องที่ว่านั้นออกมาไม่บ่อย แต่คนที่ตามข่าวต่างประเทศอย่างผมจะรู้ดีว่า ช่วงเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม ๒๕๕๑ ปีนี้ หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ เป็นช่วงเวลาที่วิกฤตของการเมืองระหว่างประเทศ นักวิเคราะห์ต่างเห็นตรงกันว่า มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดสงครามตะวันออกกลางขึ้น ผมใส่ลิงก์ข่าวล่าสุดวันนี้ไว้ข้างบน ใครสนใจไปอ่านดูได้
ถ้าเกิดสงครามขึ้น ก็ไม่ต้องห่วงว่ามีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อบ้านเราแน่นอน น้ำมันจะยิ่งแพงชึ้นอีก ของต่างๆจะแพงขึ้นอีก และ นอกจากนี้ ตลาดหุ้นทั่วโลกอาจจะแครชก็ได้

No comments: