Friday, May 28, 2010

วีดิโอน่าสนใจ

จากรายการตีสิบ สัมภาษณ์ช่างทำสีรถยนต์ฝีมีือดี ทำสีรถพระที่นั่ง ถวายงาน

จะได้เห็นรับทราบว่าพระองค์ท่านทรงงานหนัก และทำให้อธิบายได้ว่า ทำไมคนไทยส่วนมากถึงรักพ่อหลวงของเรา

No comments: