Friday, May 07, 2010

นีแอนเดอทัล

อ่านเจอจากข่าวว่าวันนี้ เปเปอร์ออกมาในวารสาร Science รายงานเรื่อง จีโนมของคนโบราณ นีแอนเดอทัล

พบว่า ในชาวยุโรปและเอเชีย มีสัดส่วนของจีโนมของ คนนีแอนเดอทัล อยู่ประมาณ 4% แสดงว่า มีการผสมข้ามพันธุ์กันในอดีต คาดว่าคงเกิดขึ้นในช่วง 50,000 ปีที่ผ่านมา เพราะบรรพบุรุษคนรุ่นใหม่ ออกมาจากอัฟริกาในราวๆนั้น

น่าสนใจ จะไปตามอ่านดูต่อไป

นอกเรื่องนิดหนึ่ง

เคยอ่านเจอจากเว็บเป็นปีแล้ว มีคนเขียนไว้ เสนอว่าบอกว่า คนในปัจจุบัน เป็นผลจากการที่มนุษย์ต่างดาว เอามนุษย์โบราณไปดัดแปลงพันธุกรรม ให้มีความฉลาดเฉลียวมากขึ้น

การอ่านเรื่องจากเว็บ ต้องไม่ไปซีเรียสมาก เพราะมีเรื่องโกหกแยะมาก

อย่างไรก็ดี ผมก็เห็นว่า ในระยะเวลาเพียงไม่กี่หมื่นปี คนปัจจุบันมีวิวัฒนาการเร็วมากจนเหลือเชื่อ หากเปรียบเทียบรหัสดีเอ็นเอของคนกับลิงชิมแปนซีแล้ว ก็คล้ายกันมาก ดูเหมือนจะ 99% ถ้าจำไม่ผิด วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วนี้ดูน่าเร็วมากๆจริงๆ ทำให้คนไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน

ผมคิดว่า ความสงสัยเรื่องที่มีคนกล่าวอ้างมานั้น ก็อยุ่ในวิสัยจะเช็คได้เหมือนกัน คือต้องไปไล่ดูจากรหัสจีโนมคนดูสิว่า มีอะไรตรงไหนที่มันบ่งบอกไว้บ้างว่า มีการดัดแปลงพันธุกรรมเอาไว้ได้บ้าง

No comments: