Friday, April 02, 2010

วีดิโอ โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของเด็ก

วีดิโอข้างบน เป็นการบรรยายของ Nicholas Negroponte เกี่ยวกับโครงการของเขาคือ โครงการ หนึ่งแล็พท็อปต่อเด็กหนึ่งคน (One Laptop Per Child project, OLPC) เขาบรรยายได้ดีมาก

ผมคิดว่าน่าดูมาก น่าสนใจว่า ในบางประเทศ เด็กที่ได้แล็พท็อปไป เขากลับไปสอนพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้อ่านหนังสือได้ ที่บ้าน
และอีกเรื่องหนึ่ง นีโกรพอนเต เล่าเป็นตัวอย่างว่า เขาส่งเครื่องแล็พท็อป ๑๐๐ เครื่องไปให้เด็กในแต่ละโรงเรียน ในอัฟริกา แต่ละเครื่องมีหนังสือ ๑๐๐ เล่มที่ต่างกัน ทำให้ในโรงเรียนนั้น มีหนังสือให้เด็กอ่านได้ถึง ๑๐๐๐๐ เล่ม
และก็ตอนนี้ ที่ อุรุไกว เด็กทุกคนในประเทศนั้นมีแล็พท็อปคนละหนึ่งเครื่อง เป็นเพราะวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีของเขา

ผมว่า นิโกรพอนเท เขาเยี่ยมมาก

เมืืองไทยโครงการทำนองนี้คงไม่เกิดง่ายๆ เพราะนักการเมืองส่วนมากจะไม่ได้สตางค์ หรือไม่ก็ถ้าฉันไม่ได้หน้าตา ฉันก็จะไม่ทำ
ผมรู้สึกเศร้าใจเพราะคิดไปไกลว่า นักการเมืองในเมืองไทยในเมืองไทยส่วนใหญ่มัวแต่สนใจแต่เรื่องผลประโยชน์ของตัวเป็นหลัก เรื่องว่าทำอย่างไรกลุ่มหรือครอบครัวของตัวจะรวยมากขึ้น ทำไงจะได้รับเลือกตั้งเพื่อได้เงินต่อไปในสมัยหน้า เรื่องส่วนรวมของบ้านเมืองไม่ค่อยคิดถึง คิดแต่จะหาทางชนะคู่ต่อสู้ทางการเมือง

No comments: