Sunday, April 11, 2010

เหตุการณ์บ้านเมือง

ผมรู้สึกไม่อยากตามข่าวบ้านเมืองอีกในช่วงนี้ รู้สึกหดหู่ ไม่อยากให้จิตเศร้าหมอง ต้องเข้าสมาธิบ่อยมากกว่าปกติ วางจิตให้เป็นอุเบกขา สุดท้ายก็แผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์

การต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรมคงจะมีต่อไป สิ่งที่เกิดขึ้นมีสาเหตุ แต่ในที่สุดมันก็จะดับไป มีวันสิ้นสุด ผมหวังว่า เมื่อเหตุการณ์ที่ไม่ดีสิ้นสุดลง บ้านเมืองจะได้รับสิ่งที่ดีๆ นั่นคือฝ่ายใดที่เป็นธรรมเป็นฝ่ายชนะ

No comments: