Wednesday, December 24, 2008

การเก็บสำเนาแฟ้มข้อมูลไว้ใน จีเมล์ โดยใช้ จีสเปซ

Firefox มี plugins จำนวนมาก และหลายๆตัวน่าสนใจ ตัวหนึ่งที่อยากจะหมายเหตุไว้ตรงนี้ เพราะเพิ่งลองใช้มา ก็คือ GSpace ใช้เก็บข้อมูลไว้ในพื้นที่จีเมล์ของเราได้ เป็นเน็ตเวอร์คไดรฟ์สำรองได้เป็นอย่างดี
การเก็บแฟ้มบางแฟ้มไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประโยชน์ เพราะเป็นการเก็บสำเนาข้อมูลไว้ เผื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเก่งที่ใช้ประจำเสีย ต้องหันไปใช้เครื่องอื่น ที่ปกติจะไม่ได้ใช้(ดังนั้นแฟ้มข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท) จะได้มีแฟ้มบางแฟ้มที่สำคัญไว้ใช้ได้ จะไว้ในทัมป์ไดรฟ์ ก็ไม่ชัวร์ ยังอาจจะเสียได้ หรือ ทำหาย หรือไม่ได้พกไปทุกที่ เราสามารถใช้ GSpace ในการส่งข้อมูลไปเก็บ หรือดึงกลับมาใช้ได้ (แต่ดูเหมือนจะมีข้อจำกัดเรื่องขนาดแฟ้ม แต่ยังไม่ได้ลองดูว่าเท่าไรถึงจะใช้ไม่ได้ และก็ข้อจำกัดเรื่องแบนด์วิธที่จีเมล์จำกัดให้ใช้ในแต่ละวันอีกด้วย)

เพิ่งอัพเดทไฟร์ฟอกซ์มา แต่ก็ใช้ได้ ปลั๊กอินตัวนี้ไม่พบว่ามีปัญหา

No comments: