Wednesday, March 14, 2007

การใช้งาน sshfs

ผมเพ่ิงติดตั้ง sshfs (secured shell file system) สำหรับเมานท์ไดเร็คตอรี่จากเครื่องเซอฟเวอร์เป็นโฟลเดอร์ให้ทำงานได้ง่ายๆบนไดเร็คตอรี่หนึ่งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา (กรณีนี้คือ Mac G4 PowerBook)

sshfs เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ไปได้ dmg มาแล้วก็ติดตั้งบน OS-X
สำหรับคนที่ใช้ยูนิกส์หรือลินุกส์ ก็เคยเห็นว่ามีของรุ่นอื่นๆด้วยเช่นของ Linux / Unix

เมื่อติดตั้งเสร็จบนโน้ตบุ้คเราก็ต้องรีบู้ทเครื่อง
จากนั้นเปิดเทอร์มินัล แล้ว cd เข้าไปในซับไดเร็คตอรี่ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้
กรณีนี้คือ
/Applications/sshfs/bin

เมื่อย้ายเข้าไปใน bin ไดเร็กตอรี่ แล้วก็เรียกคำสั่ง
./mount_sshfs username@servername /mountdirectoryname

ไฟนเดอร์ในแม็คก็จะแสดงไอคอนจุดที่เมานท์ให้บนด้านข้างวินโดวต่างๆให้ เพื่อคลิกเข้าไปใช้ได้เลย จะลากเมาส์ก็ได้ พื้นที่ในเซอฟเวอร์ก็จะเป็นเสมือนโฟลเดอร์บนเครื่องของเรา ง่ายต่อการใช้ขึ้น (แต่เราก็ใช้ ssh กับ scp มาเสียชินแล้วละ)

เมื่อจะ unmount ก็ใช้คำสั่ง

umount /mountdirectoryname

No comments: