Saturday, March 10, 2007

หนังสือธรรมะ ซื้อมาอีกแล้ววันนี้

ไปได้มาสามเล่ม จาก มหาจุฬาบรรณาคาร ข้างวัดมหาธาตุ

คู่มือสอบอารมณ์กรรมฐาน รจนาโดย พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔
(พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๒๕ และขาดคราวไปนาน ทั้งท่านผู้แต่งก็ได้มรณภาพไปตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ แล้ว) จัดพิมพ์โดยสำนักงานกองกลางวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุฯ คณะ ๕ ผมชอบใจมาก เล่มละเพียง ๖๕ บาท เหมาะสำหรับผู้สนใจการเข้ากัมมัฏฐาน

อีกสองเล่มนั้นเป็น พระไตรปิฎกที่ตัดตอนมาเฉพาะเรื่อง โดย คุณ ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์

คู่มือ ปฏิบัติธรรม ตามวิธีของพระพุทธเจ้า ราคา ๒๑๑ บาท

พระพุทธเจ้าสอนมหาสติ ราคา ๖๔ บาท
ก็เหมาะสำหรับผู้สนใจการเข้ากัมมัฏฐาน การเจริญสติ
ผมพอใจมากเช่นกัน อนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านผู้รวบรวม ทำให้ได้หนังสือฉบับเล็กๆติดตัวไปอ่านได้ในที่ต่างๆ

วันนี้ผมก็ยังคงใช้บัตรนิสิตมหาจุฬาฯไปลดราคา อันนี้คงจะเป็นด้วยกำลังของ มัจฉริยะ เจตสิก ไม่ใช่อยากจะลองบัตรอีกแล้วละ

ระหว่างกลับจากวัดมหาธาตุ อ่านบนรถเมล์ไปได้แยะมาก

No comments: