Tuesday, March 27, 2007

อัตตา กับ ความทุกข์

เช้านี้รู้สึกเซ็ง เบื่อๆ เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับ ต้องเข้าสมาธิเมื่อคืนและเมื่อเช้าจึงค่อยยังชั่ว แต่ชั่วคราวหรอก ตอนนี้ก็ยังเบื่อๆ

รู้สึกได้ว่า การมีอัตตามันทำให้เป็นทุกข์ มีได้หลายระดับ เช่น ตั้งแต่เบาๆ แค่รู้สึกเซ็ง หรือ มากขึ้นหน่อยจนรู้สึกเครียดๆ หรือมากขึ้นอีกจนอาจจะหงุดหงิด ฉุนเฉียว จนกระทั้งโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง เต้นเป็นเจ้าเข้า ก็ได้ พวกนี้มีโทสะเข้าแทรกมาแล้วตั้งแต่ต้นรวมกับโมหะ

การที่มักคิดว่าอะไรที่ไม่ควรจะเกิดไม่น่าจะเกิดกับเรา ก็เป็นเพราะมีอัตตานั่นเอง หลงผิดคิดว่ามีตัวตน ที่เป็นเรา เป็นเขา และคิดว่าเราคิดว่าเราพิเศษกว่าคนอื่น เหตุไม่ดีจะไม่เกิดกับเรา แต่แล้ว มันก็เกิดจนได้

เมื่อไรจิตจะตื่นเสียที

No comments: