Sunday, December 31, 2006

สิ้นปี ๒๕๔๙

สิ้นปีแล้ว เร็วเหลือเกิน ในส่วนตัวแล้ว เรื่องงานอะไรๆมันคาราคาซังอยู่แยะ อย่างไรเสียก็โพสต์รูปโต๊ะโล่งๆไว้เป็นกำลังใจ ว่าต่อจากนี้ไป โต๊ะผมที่บ้านจะเป็นอย่างนี้ นับจากนี้ไป จะได้ทำงานด้วยความสุขใจ และ มุ่งเป้าอย่างไม่วอกแว่ก

No comments: