Saturday, November 17, 2012

แวะนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

เลย อ. ลี้ และ รพ. ลี้ จะเจอป้ายทางเข้า วัดพระพุทธบาทห้วยต๋ม ตำบลนาทราย อยู่ในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง ผู้เคร่งในศีล และกินอาหารมังสวิรัติ ถ้าดูจากแผนที่ จะเห็นว่า ถนนหนทางดูเป็นตาตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ อย่างกะในสหรัฐ ผมไม่คิดว่ามีเมืองไหน จังหวัดไหนในประเทศไทย มีผังเมืองดีเรียบร้อยอย่างนี้ ถ้ากรุงเทพฯ มีผังเมืองแบบนี้ รับรองว่าติดน้อยกว่านี้แยะ

ที่หมู่บ้านนี้ มีพระเจดีย์หุ้มทองคำขนาดใหญ่ชื่อ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย สร้างโดย ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เร่ิมก่อสร้างมาหลายสิบปีแล้ว แต่เพิ่งเสร็จ (ดูเหมือน พ.ศ. ๒๕๔๙) เมื่อราว ๖ ปีมานี้

ทางเข้าสู่พระเจดีย์มีเสา บนหัวเสาเป็นรูปวัว ทาสีทอง จำนวนมากเรียงรายไป จนถึงหน้าลานหน้าประตูทางเข้าเจดีย์ ไม่ทราบว่าครูบาท่านเกิดปีฉลูหรืออย่างไร เดาเอานะ

จากนั้นมีซุ้มประตูใหญ่ บนซุ้มประตูทั้งสองข้างมีรูปช้างเจ็ดเศียร และขุนศึกถือของ้าวบนคชาธาร ทาสีทองอีกเช่นกัน

หน้าลานพระเจดีย์มีศาลามุงจาก ดูเหมือนชาวกะเหรี่ยงเอาใบยาสูบมาตากแดดอยู่บ้าง อาจจะกำลังเตรียมงาน พระ เณรพูดจาภาษากะเหรียงกัน กำลังทำงานกันอยู่ก็มี

ผมเดินเข้าไปชมพระเจดีย์ เมื่อเดินเข้าไปในลานด้านในบริเวณรอบเจดีย์ เสียงระฆังใบจิ๋วจำนวนมากบนเจดีย์โดนลมพัด เสียงกุ๊งกิ๊งไพเราะดีมาก ดูเจดีย์หุ้มทองคำแล้วก็ชื่นใจในศรัทธาของคนผู้บริจาคทรัพย์จำนวนมาก เพื่อสร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่ เข้าใจว่า เขาต้องการเทียบชั้นกับเจดีย์ชเวดากองของพม่าที่หุ้มทองเหมือนกัน(ลอกทองคำไปจากเมืองไทยหลังเสียกรุงศรีอยุธยา)

ผมบริจาคเงินทำบุญไปเล็กน้อย เพื่อวัตถุประสงค์สร้างศาลา ต่างๆ

No comments: