Wednesday, November 07, 2012

เมื่อต่างชาติเข้ามากำหนดค่าทางจริยธรรมของสังคมท้องถิ่น


มีข่าวน่าสนใจเรื่องหนึ่ง คือ แอปเปิล ตัดสินใจเซ็นเซ่อร์อีบุ้ค ภาษาแดนิช ซึ่งอีบุ้คนี้เป็นการทำซ้ำหนังสือที่เคยตีพิมพ์มานานแล้ว หนังสือที่ว่านี้เป็นหนังสือภาพ ที่มีภาพเปลือยของพวกฮิปปี้เป็นหลัก

ประเด็นที่ผู้ตีพิมพ์เด็นมาร์กคัดค้านก็คือการที่ บริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ประกอบการหลัก(ในโลก) มาเป็นผู้กำหนดว่าอีบุ้คแบบไหนที่จะมีขายได้ในเดนมาร์ก (คือเป็นการเอาความคิดแบบอเมริกัน มาตัดสิน จริยธรรมที่ยอมรับกันได้ในสังคมเดนมาร์ก)
ประเด็นที่ผมจะพูดให้ความเห็นไม่ได้เกี่ยวกับเมืองไทยโดยตรง และผมไม่ได้เห็นดีเห็นงามไปกับค่านิยมแบบนี้ แต่ว่าผมให้ความสำคัญกับมาตราฐานทางจริยธรรมที่แต่ละสังคมท้องถิ่นมีและตัดสินใจใช้ ไม่ว่าผมจะชอบหรือไม่ก็ตาม 

ผมว่านี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของอิทธิพลต่างชาติ (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติ รัฐบาลต่างชาติ องค์กรนานาชาติ ข้อผูกพันสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรืออะไรก็ตาม) ที่กำลังตีกรอบวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมในประเทศอื่นๆ ด้วย

No comments: