Saturday, November 17, 2012

นมัสการ พระพุทธบาทห้วยต้ม

จากเจดีย์ไปสุดหมู่บ้าน ก็คือวัดพระพุทธบาทห้วยต๋ม
ที่นี่เป็นวัดใหญ่อย่างน่าประหลาดใจ และมีสิ่งก่อสร้างสวยๆ ให้ชมมากพอสมควร
สังขารของ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ยังเก็บไว้อยู่ในโลงแก้ว ให้คนได้นมัสการ


No comments: