Saturday, November 17, 2012

แวะนมัสการ พระพุทธบาทตะเมาะ


เช้า ผมขับรถออกจากลำพูน ขับลงใต้ไป อ. ลี้  ทางเส้น 106 หลังผ่าน บ้านโฮ่ง ศรีวิชัย และ แม่ตืน ก็เจอแยกเส้น 1103 ขับรถเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ ๙ ก.ม.  ทางดีพอควร เส้นนี้แทบไม่มีรถวิ่งเลย ทางนี้ถ้าเลยไปก็จะไปถึง ดอยเต่า แต่ผมไม่ได้จะไปนั่น คราวนี้จะแวะไปแค่ วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ฤดูนี้อากาศเย็นกำลังดี ต้นไม้ก็ยังเขียวขจีเพราะฝนเพิ่งจะหยุดไป ออกจากเขต อ. ลี้ จ. ลำพูนไปไม่กี่กิโลเมตร เข้าเขต อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ก็ถึงวัด

หน้าวัดมีซุ้มประตูสร้างใหม่ เข้าไปแล้ว เป็นถนนโรยกรวด ทั้งถนนก่อนเข้าวัด และในบริเวณวัดสะอาดมาก พระท่านดูแลเก็บกวาดใบไม้เป็นอย่างดี

ผมจอดรถที่ลานด้านล่าง แล้วเดินขึ้นบันไดไปยังเนินชั้นบน เป็นวัดเงียบมาก ได้ทราบจากโยมถือผ้าขาวว่า มีพระอยู่ ๔ รูป ต่างแยกไปปฏิบัติธรรมกัน วัดนี้เป็นสายของครูบาขาวปี ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา แกถามว่าผมจะค้างหรือไม่ ผมบอกว่าไม่ได้วางแผนไว้ จะไป อ. ลี้ วัดพระพุทธบาทห้วยต๋ม แต่ในใจคิดว่า วัดนี้บรรยากาศสัปปายะ น่าสนใจ ถ้ามีโอกาสมาปฏิบัติได้ก็ดี คนที่นี่กินวันละมื้อตามพระ เป็นมังสวิรัติด้วยตามวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

ผมบริจาคเงินเล็กน้อยใส่ตู้สองแห่ง (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป และ สมทปทุนสร้างเจดีย์ ๔ ครูบา) แล้วผมขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทบนมณทปทรงปราสาทสีขาวที่สร้างครอบไว้ บนนั้นมีพระพุทธรูปประธานเป็นหินอ่อนตั้งอยู่บนบุษบกไม้ ถวายพระนามสลักไว้ว่า พระพุทธรัตนมุนี เอกูนวีสสิริมงคลนวพงศ์ศิริ เป็นปางสมาธิ ทรงเครื่องจักรพรรดิ บนพระเพลามีลูกแก้วใบโตวางอยู่ด้วย แปลกตาดี ผมกลับไปค้นได้มาว่า เอกูนวีส แปลว่า ๑๙ เดาว่าคงสร้างฉลองครบรอบอะไรสักอย่าง ๑๙ ปี ละกระมัง รอยพระพุทธบาทมีขนาดใหญ่เป็นรอยบนแผ่นหิน ในแอ่งที่กั้นรั้วไว้ เบื้องหน้าพระประธาน

No comments: