Friday, January 01, 2010

ปีใหม่ พ.ศ. 2553 / ค.ศ. 2010


เมืองไทยเราเป็น พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ดูเหมือนอินเดียเขาจะนับว่าเป็น ๒๕๕๔ แต่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ใช้ พ.ศ. เคยได้ยินว่า ความจริงการนับ พ.ศ. นั้นเคลื่อนไปประมาณ ๕๐ ปี และว่าอันที่จริง พ.ศ. ปีนี้เป็น ๒๕๐๓
จะเห็นว่าจะถือว่าเป็นปีอะไรก็ตามนั้นเป็นเรื่องของ convention ของชาวโลก และนี่คือความหมายของคำว่า สมมุติ

อ่านข่าว น.ส.พ. บอกว่าปีนี้จะไม่ดี ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ความรู้สึกของแต่ละบุคคล เป็นเรื่องของจิตปรุงแต่ง ถ้าจิตมีสติ รู้ทัน ความปรุงแต่งมันก็ดับไป

อย่างไรก็ดี เราก็อยากให้ปีนี้บ้านเมืองสงบ มีความสุข แต่จะเป็นได้แค่ไหนก็แล้วแต่เหตุปัจจัย เลยโพสต์รูปวิวเขาค้อ ที่เพิ่งไปเยือนมาไม่นานมานี้ เพื่อแสดงบรรยากาศที่เย็น และสงบสุข และก็ รูปอนุสรณ์ผู้เสียสละที่เขาค้อ ซึ่งสลักจารึกนามเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตไว้หลายร้อยคนบนกำแพงหินอ่อนปิดทองคำ เมื่อประมาณ ๓๐ ปีก่อน ในการรบเพื่อยึดเชาค้อจากผู้ก่อการร้าย ผมรู้สึกสะเทือนใจเมื่อไปเยี่ยมอนุสรณ์สถานแห่งนี้ หวังว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อบ้านเมืองได้มากขึ้น เฉกเช่นผู้ยอมสละชีิวิตเพื่อบ้านเมือง ณ สมรภูมิต่างๆ ทั้งที่มีจารึกนามและไม่มีระบุนามไว้ จำนวนนับไม่ถ้วนมาแล้วในอดีตหลายร้อยปีที่ผ่านมา

No comments: