Tuesday, August 14, 2007

ผลจากการปฏิบัติธรรม

รู้สีกว่า ในระยะหลังนี้สังเกตผลดีได้ชัดเจนขึ้นว่า แม้จะมีเหตุการณ์อะไรๆประดังเข้ามา ก็ไม่ค่อยทุกข์ร้อน มักเห็นว่า อะไรเกิดขึ้นก็เป็นเพราะเหตุปัจจัย ถ้าเป็นปัญหาก็ต้องตามแก้ปัญหากันไป รู้สีกปลงตกว่าต้องทำไปตามหน้าที่ ไม่ไปเดือนร้อนใจกับมัน หรือ แม้เมื่อมีเหตุต้องมีค่าใช้จ่ายประดังเข้ามาบ่อยๆซ้ำซ้อน และเป็นเงินจำนวนสูง (เช่นเรื่องซ่อมรถ เจอปัญหาถี่ๆบ่อยๆ ห้าหกครั้งเข้าไปแล้ว) ก็มองว่า มันถึงคราวเสีย เพราะรถเก่าแล้ว ยังมีเงินจ่ายอยู่ ไม่กังวล และในระยะยาว เงินที่มีก็ตั้งใจว่าจะยกให้ลูกเมียหมดอยู่แล้ว หากออกบวชก็จะไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลืออีก ไม่เครียด

นอกจากนี้ก็สังเกตมาเป็นเดือนแล้วว่า พอตื่นเช้าขึ้นมาก็จับลมหายใจทันที แต่ก็ตามรู้ทัน และจิตจะเลือกเพลงหนึ่งขึ้นมาร้องหรือบรรเลงให้ฟัง ออกมาจากสัญญาที่จำไว้ ไม่ค่อยซ้ำ เพลงไหนก็เพลงนั้นทั้งวัน ส่วนมากไม่มีสาเหตุ แต่บางครั้งก็มี เช่นไปฟังซีดีเพลงมาเมื่อวันวานวันต่อมามันก็เลือกมาเพลงหนี่งที่เพิ่งฟังแล้วประทับใจที่สุดมาบรรเลง แต่บางทีเราก็หมายใจเดาไว้แล้วว่า มันคงจะเล่นเพลงนี้เพลงน้ันในวันต่อๆมา ก็ทายถูกบ้าง ผิดบ้าง ดังนั้น เราก็รู้ตัวว่า จิตนั้นควบคุมไม่ได้ มันสวิตซ์อารมณ์ต่างๆของมันเอง

No comments: