Thursday, August 31, 2006

A Thai book review: วิปัสสนาญาณ

หนังสือวิปัสสนาญาณ โดย นวองคุลี วัดสุวรรณประสิทธิ์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ พิมพ์ที่ธรรมสภา (พิมพ์คร้ังที่ ๓) ราคา ๑๕๐ บาท

ผมไปได้หนังสือเล่มนี้มาจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ อ่านแล้วชอบมาก ถ้าใครอยากรู้เรื่อง ญาณ ๑๖ หรือ โสฬสญาณ ก็ต้องอ่านเล่มนี้ เพราะอธิบายไล่ไปทีละญาณเลยทีเดียว

เล่มนี้เหมาะสำหรับนักปฏิบัติ ที่ทำวิปัสสนา เพราะต่างก็ย่อมจะต้องปฏิบัติโดยให้ได้ญาณแรกเป็นพื้นฐาน นั่นคือ นามรูปปริจเฉทญาณ เพื่อให้สามารถแยกรูปแยกนามได้ถูกต้อง และนี่ก็เป็นเพียงแค่บทที่หนึ่งที่กล่าวถึงญาณแรกเท่านั้น

เนื้อหาเล่มนี้ถ้าจะว่าไป สำหรับคนทั่วไป ต้องถือว่าหนักเอาการ แต่สำหรับนักเรียนอภิธรรม ต่อให้เป็นผู้ศึกษาในชั้นต้นก็อ่านได้สบายมาก เพราะย่อมมีความอดทนเพียงพออยู่แล้วในการอ่าน และอาศัยพื้นฐานที่เรียนมาจากพระอภิธรรมแม้เพียงชั้นต้นก็ทำให้การอ่านเล่มนี้เป็นได้อย่างเพลิดเพลินได้

1 comment:

Tee said...

น่าสนใจดีครับ จะไปหามาอ่านบ้าง ผมขอแนะนำเว็บ blog ของผมเองด้วยนะครับ เป็นเว็บที่แนะนำหนังสือเช่นเดียวกัน ตอนแรกจะใช้ชื่อว่า thaibook review แต่ก็มีคนใช้ไปแล้ว เลยได้ชื่อนี้แทนครับ
http://thaibook-review.blogspot.com

ตี๋