Saturday, August 19, 2006

หนังสือที่กำลังอ่านอยู่ยามว่าง

อ่านหนังสือเรื่อง The World is Flat ของ Friedman ไปส่วนหนึ่งแล้ว เล่มนี้เขาได้รางวัลหนังสือดีเด่นแห่งปีจากหนังสือพิมพ์ Financial Times และบริษัท Goldman Sachs เชียว เป็นประกันเรื่องคุณภาพอยู่แล้ว

ตอนนี้ยังอ่านยังไม่จบ ก็สนุกดี เรื่องของเรื่องก็คือเขาเล่าเรื่องต่างๆของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีไอทีในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาว่า มันเกิดอะไรขึ้นต่อโลก ทำให้ดูเหมือนว่าโลกทั้งโลกอยู่ใกล้กันนิดเดียว อ่านดูแล้วจะได้แนวคิดเรื่องผลกระทบทางสังคม และ เศรษฐกิจไปในตัว แนะนำว่าน่าอ่านมาก Highly recommend. ผมจะทะยอยอ่านไปจนจบ แล้วจะมาลองคิดดูเรื่องผลกระทบในเรื่องอื่นบ้าง โดยเฉพาะต่อเมืองไทย

No comments: