Wednesday, August 16, 2006

วัดมเหยงคณ์ วางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถใหม่

ผมไปอยุธยามาเมื่อสองวันก่อน (๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๙) กับครอบครัว ไปบริจาคเงินร่วมสร้างพระอุโบสถใหม่ ให้วัดมเหยงคณ์

วัดนี้มีมาก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่สมัย อโยธยานั่น เคยเป็นวัดหลวง ต่อมากลายเป็นวัดร้าง จนกระทั้งหลวงพ่อสุรศักดิ์ท่านมาตั้งสำนักวิปัสสนาขึ้น จนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเต็มเมือง
น่ายินดีที่ความรุ่งเรืองนับเจ็ดร้อยปีของวัดนี้กำลังกลับมาแล้ว

ดูรูปวัดที่เป็นของเดิมไปก่อน

ที่เด่นก็คือฉนวนทางเดินของเจ้านายฝ่ายใน(สตรี) เดินไปสู่พระอุโบสถ เพื่อไปกราบพระNo comments: