Tuesday, August 01, 2006

Did acting-government of Thailand order a million Linux PC for Thai kids ?

มีข่าวจาก สแล็ชด๊อต บอกว่าไทยสั่งคอมพิวเตอร์จากโครงการ OLPC ซึ่งกำลังผลิต low-cost Linux PC สำหรับประเทศด้อยพัฒนา เป็นจำนวน ๑ ล้านเครื่อง

ไม่เคยเห็นข่าวนี้ใน นสพ.ไทย เลย หวังว่างานนี้คงไม่มีข่าวเชิงลบเช่นใครชักเปอร์เซ็นต์ตามมาแทรกในภายหลังนะ

ว่าแต่ว่า เตรียมสั่งฮาร์ดแวร์แล้ว แล้วซอฟต์แวร์ (คือเนื้อหา) มีใครเตรียมหรือยังไม่รู้

http://linux.slashdot.org/linux/06/08/01/0321223.shtml

No comments: