Saturday, August 19, 2006

วัดปรมัยยิกาวาสภาพจากวัดปรมัยยิกาวาส ที่เกาะเกร็ด นนทบุรี
ที่ไปเมื่อเดือนที่แล้ว โพสต์รูปน่าสนใจไว้เผื่อไว้ให้เด็กมาก็อปไปทำรายงานได้มั่ง
รูปแรกเป็นเจดีย์เอียง เอกลักษณ์ของวัด อีกสองรูปเป็นพระอุโบสถและพระประธาน
อีกรูปเป็นพระนอนในพระวิหาร รูปสุดท้ายเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี ลืมจดชื่อมาเลยจำไม่ได้

No comments: