Monday, March 06, 2006

Qos of True's broadband in Thailand as judged from VDO streaming 

ปกติผมไม่เคยนึกอยากดูวีิิดิโอสรีมมิงผ่านเว็บ เพ่ิงเมื่อวานเปิดดูการถ่ายทอดของ  ASTV เป็นเรื่องการชุมนุมที่สนามหลวงกับการเดินมาประท้วงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนไปต่อยังทำเนียบ นับเป็นครั้งแรก ก็ฟังเพลินดี ดูอยู่หลายชั่วโมงตอนดึกที่บ้าน แต่ภาพเล็กมาก ขนาดติดบรอดแบนด์เซอร์วิส 256 Mbps แต่เอาเข้าจริงก็รับได้แค่แบนด์วิธ 56K เท่านั้นเอง แสดงว่า QoS ของ True ยังไม่ดีเท่าไร 

No comments: