Thursday, March 02, 2006

ราคาค่า โดเมนเนม ในกลุ่ม dot com และ dot net จะขึ้นราคา

สงสัยว่าต่อไป ใครจะจดทะเบียน domain names จะต้องหันไปใช้พวก dot org หรือ dot info กันมากขึ้นแล้ว เพราะข่าวออกมาเช้านี้ว่า VeriSign ได้รับอนุญาคจาก ICANN ให้ขึ้นราคาได้ปีละ 7-10% สี่ครั้งในกรอบ ๖ ปีจากนี้ไป (ส่วนอื่นยังไม่ขึ้น)

สำหรับคนไทย ถ้่าจะให้ไปใช้ dot co dot th หรือ dot or dot th น่ะหรือ ยุ่งยากเปล่าๆ เมืองไทยทำอะไรชอบเอาระเบียบราชการเข้าไปผูก แพงอีกต่างหาก

No comments: