Sunday, January 28, 2007

โรงเรียนต้นแบบ

ดูทีวี เมื่อคืนวันก่อน สัมภาษณ์คุณ มีชัย วีระไวทยะ ในรายการของ สัญญา คุณากร
นานมาแล้วที่คุณมีชัยได้รางวัล ๓ รางวัล คือ แม็กไซไซ ยูเอ็น และ ไทม์
ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาสร้างโรงเรียนต้นแบบขึ้นมา ที่จังหวัด บุรีรัมย์ ชื่อโรงเรียน ลำปลายมาศพัฒนา
เป็นโมเดล ดีเท่าโรงเรียนอินเตอร์ กำลังขยายเป็นมัธยมในอนาคต เน้นการเรียนรู้ด้วยเด็กเป็นศูนย์กลาง และ ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง
และพ่อแม่ต้องมามีส่วนร่วมในการเรียน ที่เน้นกระบวนการเรียน ไม่ใช่การสอน ไม่มีสอบเข้า จับสลากอย่างเดียว
แต่ผมว่าโรงเรียนแบบโรงเรียน สัตยาไส ที่ลพบุรี ของ ดร. อาจอง ที่ลพบุรี ก็น่าสนใจด้วย เขามีสัมภาษณ์พ่อแม่ก่อนเข้า และมีการเข้าสมาธิทุกเช้า เด็กมีการพัฒนาทางคุณธรรมและความรับผิดชอบสูงมาก ผมชอบมากแต่ยังไม่มีโอกาสไปเยี่ยม
ผมสนใจอยากมีส่วนในเรื่องพวกนี้บ้าง กะว่าต้องรออีกสักสี่ปี รอเคลียร์งานก่อน คิดว่าอาจจะเข้าไปช่วยการสอน หรือมีส่วนร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งกับสองโรงเรียนนี้ แอบฝันลึกๆว่าจะช่วยลงเงินได้ไหม แต่หากจะลงเงินแยะก็รู้สึกเกรงใจลูก จึงจดเอาไว้เตือนตนเองประสาคนขี้ลืมว่าจะทำอะไรสักอย่างในอนาคต

No comments: