Tuesday, January 09, 2007

วันนี้วันดี

ผมจงกรมเกือบทุกวันๆละ ๑ ชม. มาได้สามสี่เดือนแล้ว
และช่วงนี้ก็ถือศีล ๕ ค่อนข้างบริบูรณ์ได้หลายวัน (ไม่ได้ตบยุง) เมื่อวานเข้าสมาธิทั้งเช้า และค่ำ และทำวัตรเช้า และค่ำ และจงกรมด้้วย มาเช้าวันนี้ตอนตีห้า ตอนสวดมนต์เกิดความรู้สึกเป็นนิมิตรภาพพระพุทธองค์ทรงแย้มยิ้ม(หสิตุปปาทะ) ทรงมีพระเมตตากับผม นับเป็นครั้งแรกที่รู้สึกอย่างนั้น หลังสวดมนต์แปลทำวัตรเช้า ก็เข้าสมาธิเพื่อฝึกสมถกัมมัฏฐาน แบบ อาณาปาณสติ ราว ๔๐ นาที พอสงบก็ได้เห็นแสงและเกิดปิติซู่ซ่าสักแวบหนึ่ง คิดว่าได้ถีงราว ฌาณ ๒ เรามีสติรีบปลงไตรลักษณ์ทันที รู้สึกพอใจมากพอประมาณ
นับเป็นครั้งแรกในหลายๆปีที่ผ่านมา เพราะสร่างซาไปนาน
ต้องหมั่นปฏิบัติต่อไป หวังว่าปลายปีนี้ควรจะมีโปรเกรส

1 comment:

Burachai Sonthayanon said...

Relevant follow up post is here

http://academicthai.blogspot.com/2009/10/blog-post_15.html