Sunday, April 30, 2006

นกพิราบชักแยะมากไปแล้ว

บ้านชานเมืองบางที่มีนกพิราบแยะมาก ประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็วในสี่ห้าปีที่ผ่านมา ถ่ายสกปรกเลอะเทอะไปหมด บ้านก็เหม็นถ้าบางทีเข้ามาอืในใต้หลังคา แหม หวัดนกไม่ยักกะจัดการพวกนี้แฮะ 

อันที่จริงนกแยะ เป็นเพราะธรรมชาติขาดสมดุลย์ ไม่มีเหยี่ยว หรือ รุ้ง อะไรมาคอยกิน เพื่อควบคุมปริมาณ

นกพวกนี้เป็นพาหะโรคให้กับคนในอนาคตได้สบายๆ 

No comments: