Saturday, April 15, 2006

ฝนตกช่วงสงกรานต์ กับ โลกร้อน

ดูเหมือนเพิ่งจะสองสามปีนี้เองที่มีฝนตกหนักที่กรุงเทพฯช่วงสงกรานต์ สมัยสามสี่สิบปีก่อนมีที่ไหนกัน พอหน้าหนาวก็ไม่หนาว เห็นได้ชัดว่าภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนไป โลกกำลังร้อนขี้น และผู้นำประเทศใหญ่ๆเพียงสองสามคนเท่านั้นที่ตัดสินใจไม่ทำอะไร ในเรื่องการควบคุมปริมาณการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมของประเทศตัว เพราะเห็นว่าความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตัวในสมัยที่ตนเป็นผู้นำนั้นมีความสำคัญกว่าความเป็นไปของทั้งโลก ไม่ต้องเอ่ยชื่อที่นี่ก็รู้ว่าใคร ถ้าไปตามข่าวดูเอาก็รู้

อีกร้อยปีกรุงเทพฯก็จะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลราว ๒ ถึง ๓ เมตรแล้ว และร้อนกว่านี้อีก

ไม่ทราบว่า ผู้นำเหล่านั้นเห็นแก่ตัว หรือว่าจิตนั้นบอด หรือว่าโง่กันแน่ อาจจะทั้่งหมดก็ได้

No comments: