Saturday, April 29, 2006

ติดฟิล์มบนจอโน้ตบุ้ค

ติดแล้วรู้สึกว่าจอมันชัดขึ้น สว่างขึ้น และสีสดขึ้น และจอก็ใสเหมือนกระจก ทำเอาจอผมดูดีขึ้นไม่น้อยหน้าเครื่อง ไวโอ ของโซนี่อีกต่อไป เวลาพิมพ์งานหรือดูเว็บก็จะแจ้ง

แต่แพงชมัด ๑๗๐๐ บาท เท่ากับฟิล์มติดกระจกหน้ารถยนต์ทั้งบานเลย

No comments: