Tuesday, April 11, 2006

งานแปล จบลง

งานแปลโครงการใหญ่ที่ผมเข้าร่วมกับนักวิชาการอีกราว ๖๐ ท่าน ในส่วนของผมเสร็จลงแล้ว โล่งอกไปที ส่งงานโดยทางอีเมล์ไปเมื่อเดือนก่อน

ทนลำบากมากมาหลายเดือน เพราะการแปลบังคับว่าต้องใช้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะ และต้องรันบน Windows XP เท่านั้น เลยทำงานไม่สะดวก เพราะผมใช้  Mac ที่ที่ทำงาน และบนโน้ตบุ้คส่วนตัว ต้องไปเอาเครื่อง Windows XP เก่าตัวหนึ่งมาใช้ มีการใช้ XML tag และ encryption ด้วย 

จริงๆแล้วผมคาดไว้ตั้งแต่แรกว่าจะใช้โปรแกรมพวก บรรณาธิกรณ์ (text editor) ในการแปล แต่การจำต้องใช้ translator panel program ทำให้ไม่สะดวกไปแยะ

ที่จะบันทึกไว้ก็คือว่า การแปลโครงการใหญ่ๆเดี่ยวนี้ฝรั่งบังคับให้ใช้ XML tags แล้วนั้นแหละ เพื่อจะดวกในการดึงเนื้่อหาไปใช้ในหนังสือเล่มอื่นในอนาคต และในการทำเวอร์ชั่นออนไลน์ด้วย

เห็นว่าโดยภาพรวมแปลเสร็จไปแค่ 40% เอง สงสัยว่าปีหน้าจะได้เห็นออกมาจากโรงพิมพ์ไหมเนี่ย

ตอนแรกว่าจะอุบไว้ไม่บอกว่าหนังสืออะไร ไหนๆก็ไหนๆแล้ว บอกก็ได้ คือหนังสือ Concise Britannica Encyclopaedia ฉบับภาษาไทย น่ะซิ

No comments: