Saturday, February 18, 2006

มิลินทปัญหา


วันนี้ไปแวะร้าน มหาจุฬาบรรณาคาร ข้างวัดมหาธาตุ ใกล้ท่าพระจันทร์ ไปได้หนังสือมาหลายเล่ม รวมทั้งเรื่อง มิลินทปัญหา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย มาด้วย ราคาแค่ ๓๐๐ บาท
พระอาจารย์พูดไว้เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อน ว่าเป็นการโต้ตอบหลักธรรมแหลมคม น่าอ่าน ผมก็เคยรู้ประวัติมาก่อน ว่า เป็นการเฉลยปัญหานับร้อยข้อ โดยพระนาคเสน ซึ่งเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในราว พ.ศ. ๕๐๐ กว่าๆ ถวายกษัตริย์เมนันเดอร์ (Menandros) เจ้าปัญหา ซึ่งครองเมืองที่ดูเหมือนปัจจุบันจะเป็นที่ที่เมืองหนึ่งตั้งอยู่ในอัฟกานานิสถาน วันนี้เลยเห็นก็เลยซื้อมา ดูจะเป็นเล่มสุดท้ายที่โชว์บนชั้น วันแรกพลิกๆดูยังไม่ได้อ่านเล่มนี้ แต่ไปอ่านเล่มอื่นๆก่อน แต่ไม่ได้โพสต์พวกนั้น ไปอ่านเอาวันต่อๆมา
อ้อ มีคนแปลคัมภีร์นี้ไว้เป็นภาษาอังกฤษ ชื่อหนึ่งคือ Milinda's Questions

No comments: